Introductie

Mijn naam is Pieter Jongenelen en de natuur speelt sinds mijn jeugd een belangrijke rol. In mijn jonge jaren was ik bezig met het tellen van vogels, uitpluizen van uilenballen,verzamelen van veertjes, verzamelen van knaagsporen, maken van gipsafdrukken, etc.

Na een lange periode niet actief in de natuur bezig geweest te zijn heb ik mijn oude hobby weer opgepakt. Echter in plaats van verzamelen is daar nu de fotografie voor in de plaats gekomen. Al ruim 12 jaar ben ik als liefhebber/amateur bezig met natuurfotografie. De intensiteit is de afgelopen 9 jaar toegenomen door de intrede van de digitale fotografie.

Mijn doel is het fotograferen van flora en fauna in de natuurlijke omgeving. Het vastleggen van natuurlijk gedrag of bijzondere momenten in het Nederlandse dieren- en plantenrijk heeft mijn voorkeur. Bij al mijn foto’s staat het voorkomen van verstoring voorop. De foto komt op de tweede plaats.

Op mijn wijze probeer ik anderen te laten zien hoe mooi, bijzonder en interessant de natuur, en in het bijzonder de Nederlandse natuur, nog steeds is en de inspanning die we allen moeten leveren om onze kinderen ook te laten genieten.

‘Laten we de natuur met respect behandelen.’